Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Door anders te kijken, ga je het anders zien

Soms kun je vast komen zitten in een door jezelf gecreëerde werkelijkheid. Ook als aandeelhouder kan je dat overkomen. Hoe kom je uit de eigen werkelijkheid, welke alternatieven zijn er voorhanden en hoe maak je de juiste keuze? Met een zogenaamde paradigma shift kan Stratfield voor nieuwe inzichten zorgen.

De uitdaging
Een onderneming kent vijf aandeelhouders, waaronder de directeur en zijn tweede man. In de praktijk ‘saboteert’ de tweede man het beleid van de directeur. Dat levert een onwerkbare situatie op. De directeur ziet geen andere optie dan op te stappen en zijn aandelen te verkopen aan de overige aandeelhouders. Of zijn er meer en betere alternatieven?

‘Er is nooit sprake van slechts één waarheid. Al naar gelang de invalshoek kunnen nieuwe en onvermoede kansen en mogelijkheden ontstaan.’

Onze aanpak
Met een zogenaamde paradigma shift geeft Stratfield de directeur een andere kijk op de werkelijkheid. Want waarom niet afscheid nemen van de tweede, saboterende medeaandeelhouder? Daarop geeft de directeur aan dat hij dacht dat die optie niet mogelijk was, omdat hijzelf over onvoldoende financiële middelen beschikt. We maken hem duidelijk dat een goede casus in handen van de juiste stuurman altijd financierbaar is. Na rijp beraad besluiten de vijf aandeelhouders de onderneming uiteindelijk toch in de etalage te zetten. Met dat gegeven in het achterhoofd stellen we samen met de directeur een plan op om de onderneming te kopen, waarbij banken en nieuwe aandeelhouders zorgdragen voor de financiering. Ergo, in plaats van de onderneming te verkopen, heeft de directeur de onderneming gekocht. Over een andere werkelijkheid gesproken.

Quote Stratfield "Betrokken, eigenzinnig, creatief"
Leendert Stam en Richard Zwart, bedrijfsadviseurs Stratfield

Behoefte aan een andere invalshoek?

Contact