Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Focus op geld leidt af

Bij de verkoop of aankoop van een onderneming is het verleidelijk om al in een vroeg stadium te onderhandelen over de prijs. Maar een prijs is uiteindelijk een resultante van onderliggende wensen en ambities en ook óf en hóe de koper en verkoper samen verder willen.

De uitdaging
Een DGA wil zijn onderneming verkopen en is in gesprek met een geïnteresseerde partij. Helaas lopen de onderhandelingen vast en staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Dat zorgt voor de nodige spanningen, aangezien de verkoper en de mogelijke koper nog wel samen moeten werken. Hoe komen de onderhandelingen weer op gang en wat zijn de voorwaarden voor een goede samenwerking?

‘De beste deal is meer dan de hoogste prijs.’

Onze aanpak
We gaan met de DGA in gesprek over hoe de patstelling is ontstaan, en gaan heel bewust even terug in de tijd. We zoeken antwoorden op de vragen waarom de aandeelhouder wilde verkopen en waar de interesse van de beoogde koper vandaan komt. We hebben het over ambities, over synergie. Vervolgens denken we een plan uit waarin recht wordt gedaan aan individuele toekomstperspectieven en ook hoe partijen elkaar daarin kunnen versterken. Dit resulteert in een gezamenlijke marsroute. De overnameprijs kan nu worden afgezet tegen toekomstige ontwikkelingen waardoor die beter beargumenteerbaar is. Partijen worden het nu snel eens, zodat de voorbereidingen voor de aandelenoverdracht gestart kunnen worden.

Quote Stratfield "Werken aan waarde"
Leendert Stam en Richard Zwart, bedrijfsadviseurs Stratfield

Tijd voor een goed en eerlijk gesprek?

Contact