Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Liefdesbrief als intentieverklaring

Wat is het beste moment om je bedrijf te verkopen? En in hoeverre kun je nog invloed uitoefenen op de waarde ervan? Bij Stratfield vinden we dat de verkoop van een onderneming een strategische aangelegenheid is. Niet de transactie, maar het belang van een DGA moet voorop staan. Komt er dan helemaal geen gevoel bij kijken? Zeker wel. Soms zelf héél veel gevoel.

De uitdaging
Een DGA is al jaren bezig met de verkoop van zijn aandelen aan zijn MT. Op het allerlaatste moment haakt het MT toch af. De DGA vraagt Stratfield of wij hem willen helpen bij het verkopen van de onderneming.

‘Door niet de transactie centraal te stellen, maar het belang van de DGA, creëren we meer waarde.’

Onze aanpak
In dit specifieke geval beginnen we eens wél met een waardebepaling van de onderneming. Nadat we ook de onderneming nog eens kritisch doorlichten, komen we tot de conclusie dat het wellicht niet het juiste moment is om te verkopen. Volgens ons zijn er namelijk nog wat zaken die aandacht behoeven. Neemt de DGA daar actie op, dan wordt zijn onderneming aanzienlijk meer waard. De DGA neemt ons advies ter harte en gaat voortvarend aan de slag. Een buitenlandse activiteit wordt afgestoten, een nieuw concept met veel potentie wordt met veel energie uitgerold. Na twee jaar bieden de DGA en Stratfield de onderneming opnieuw te koop aan. Daarvoor tuigen we een heuse communicatie-campagne op. Onderdeel van de campagne is een bedrijfsfilm, waarin we de uniciteit van de onderneming benadrukken. Een uitdrukkelijke wens van de DGA is dat de onderneming in zijn geheel blijft bestaan en dat er een baangarantie is voor zijn medewerkers. Om die reden vragen we geïnteresseerde partijen om in een (liefdes)brief aan te geven hoe zij de toekomst met de onderneming samen zien. Het resultaat? De onderneming komt in handen van de juiste koper, de werknemers zijn verzekerd van hun baan en de DGA is blij met zijn hogere opbrengst. Het traject heeft weliswaar wat langer geduurd, maar daar is het resultaat dan ook naar.

Quote Stratfield "Werken aan waarde"