Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Ratio versus gevoel

Cijfers zijn belangrijk. Altijd en overal. Maar geen mens denkt uitsluitend rationeel. Bij Stratfield zijn we ze in ieder geval nog niet tegengekomen. Ook de emotie is een belangrijke beslisser. Alleen is die vaak wat moeilijker te raken. Bij Stratfield besteden we aandacht aan zowel de financiële als de emotionele aspecten van een strategie voor aandeelhouders.

De uitdaging
Twee ondernemingen, beide familiebedrijven, werken al lang samen. Begrijpelijk, want met hun kwaliteiten zijn ze complementair aan elkaar. Het idee ontstaat om de samenwerking te bekrachtigen door deels te fuseren. Dat levert efficiencyvoordeel en dus kostenbesparing op. Externe adviseurs bevestigen dat dit een goede keuze is en rekenen voor dat 1 plus 1 ook dit keer 3 is. Toch lukt het maar niet om de deal rond te krijgen. Hoe krijgen de ondernemingen de samenwerking weer op de rails?

‘Als gevoel en ratio in lijn zijn, worden pas echte keuzes gemaakt.’

Onze aanpak
Het valt ons op dat er nogal wat partijen aan tafel zitten. Naast de aandeelhouders zijn namelijk ook de MT’s aangeschoven. Want alles moet en kan op tafel. Het is aannemelijk dat er daarmee ook meerdere belangen en agenda’s meewegen. En die blijven, al dan niet bewust, overwegend juist onder de tafel. Wij gaan vervolgens in gesprek met de aandeelhouders afzonderlijk. In die gesprekken wordt duidelijk waar knelpunten liggen en verleggen we langzaam de focus van ‘werken aan winst’ naar ‘werken aan waarde’. Door de probleemstelling ook systyemisch te benaderen creëren we inzicht. Wat dan blijkt is dat de aandeelhouders vooral aannames doen over de samenwerking met elkaar. En die aannames zorgen op hun beurt voor een oncomfortabel gevoel. Met andere woorden, daar waar de cijfers op groen staan, staat het gevoel op rood en daardoor lukt het niet om de fusie te realiseren. Met deze wetenschap bedenkt Stratfield meerdere alternatieve scenario’s met veel aandacht voor de emotionele en financiële aspecten. Met dat de aandeelhouders nu wederzijds begrip hebben voor hoe zij in de wedstrijd zitten, ontstaat er weer vertrouwen en vinden zij elkaar.

Quote bij Referenties "Ongewoon goed resultaat"
Leendert Stam en Richard Zwart, bedrijfsadviseurs Stratfield

Eens vrijblijvend sparren?

Contact