Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders
Expertise bedrijfsadviseurs Richard en Leendert

Expertise

Stratfield werkt graag voor aandeelhouders. Onze uitdaging is het meest renderende of comfortabele toekomstperspectief te ontdekken voor hen. Om daar vervolgens de meest praktische, effectieve en toekomstgerichte strategie voor te bedenken. Soms zijn die onconventioneel. Soms staan ze haaks op de door aandeelhouders logisch gedachte oplossing. Maar altijd leveren ze extra en duurzame aandeelhouderswaarde op. Ook voor u maken we graag werk van uw aandeelhouderswaarde.

Aandeelhouderstrategie
Wat goed is voor de onderneming is niet altijd goed voor de aandeelhouder(s). Omgekeerd geldt dat uiteraard ook. Stratfield helpt u als aandeelhouder dan graag en goed bij het bepalen van uw positie. Vervolgens gaan we samen op zoek naar uw wensen en verlangens. Want streeft u naar financieel rendement op de korte termijn? Of wilt u juist toekomstig financieel comfort en rust? Hebben we eenmaal inzicht in wat u werkelijk wilt, dan bedenken we samen met u een optimale aandeelhoudersstrategie.

Aandeelhoudersconflicten
Aandeelhouders zijn voor alles familie, vrienden of kennissen van elkaar. En zoals dat gaat in menselijke relaties, daar kan zich onenigheid voordoen. Meer precair wordt het als er zakelijke en financiële belangen op het spel staan. Niet zelden staat Stratfield aandeelhouders bij die betrokken zijn bij lopende conflicten of die dreigen daarbij betrokken te raken. Stratfield verstaat dan de kunst van het interveniëren. En bedient zich daarbij van tools en methodieken uit andere vakgebieden. Is er eenmaal voldoende inzicht én respect voor emoties, standpunten en motieven, dan werkt Stratfield stap voor stap en vanuit vertrouwen naar oplossingen op maat.

Aan- en verkoopbegeleiding
Een onderneming aankopen of verkopen is geen sinecure. Los van alle emotionele aspecten die daarbij komen kijken, is het ook een grote financiële beslissing met veel impact. Daarom verdient een aan- of verkoop de volste aandacht en een uitermate professionele aanpak. Stratfield is dan uw betrokken en strategische partner bij uitstek. Specialisten als we zijn, weten we wat bij een aan- of verkoop komt kijken. We hebben onze netwerken. Netwerken met kandidaten en netwerken met financiers. Maar belangrijker nog, we delen graag onze uitgebreide kennis, ervaring en creativiteit met u.

Bedrijfswaardering
Als aandeelhouder is het altijd goed de waarde van de onderneming te weten. Om meerdere redenen. De belangrijkste is dat een actuele bedrijfswaardering u helpt bij nemen van belangrijke beslissingen. Het besluit om wel of niet te investeren bijvoorbeeld. Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering is een bedrijfswaardering essentieel. Want welke activiteiten voegen waarde toe? En welke juist niet? Tenslotte is een actuele en betrouwbare waardebepaling essentieel als u verkoop- of juist aankoopplannen hebt. Maar hoe komt u tot een bedrijfswaardering? Daar zijn wel vuistregels voor te geven, maar die zijn lang niet altijd betrouwbaar. Omdat er in de praktijk meer zaken zijn die invloed hebben op de bedrijfswaarde. Stratfield adviseert u graag over uw bedrijfswaardering. En ook bepalen wij die desgevraagd voor u.

Financieringsadvies
U hebt als aandeelhouder voorgesorteerd op een groeistrategie? Of u staat voor de keuze om uw machinepark te vernieuwen? We hoeven u niet te vertellen dat die plannen verstrekkende consequenties hebben. Want hoe financiert u die strategie? Kiest u voor koop, huur of lease van dat nieuwe machinepark? Stratfield denkt dan graag met u mee. We rekenen u meerdere scenario’s voor, daarbij optimaal rekening houdend met uw wensen. Zijn we het eens over de te volgen strategie, dan gaat Stratfield op zoek naar bancaire financiering of naar risicodragend kapitaal. In uw eigen netwerk, in ons netwerk, of in nieuwe netwerken.

Stratfield werkt aan waarde voor aandeelhouders