Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Acquisitiestrategie voor versnelling

Groeien door strategische overnames kan een goede manier zijn om de winstgevendheid van uw onderneming te vergroten. Zeker als u bedrijven aankoopt die door gebruik te maken van uw bedrijfsmiddelen hún groei kunnen versnellen. Hoe pakt u dat aan?

Formuleer een acquisitiestrategie

Een goede acquisitiestrategie is dé basis voor groei. Hierin bepaalt u naar welk type ondernemingen u op zoek gaat. Daarbij is het vooral van belang dat deze ondernemingen na de overname door u kunnen versnellen. Dat kan door technieken die u al in huis hebt ter beschikking te stellen aan de overgenomen onderneming. Ook kunt u het overgenomen bedrijf toegang geven tot uw markten en klanten. Wel is het raadzaam vooraf na te gaan of u de benodigde interne capaciteit hebt om de beoogde synergie te realiseren. Want uiteraard mag een overgenomen bedrijf niet uw eigen onderneming uithollen.

Baken uw targetgroep af

Niet elke onderneming is geschikt voor u en uw organisatie om over te nemen. Daarom is het belangrijk om criteria op te stellen waaraan een over te nemen onderneming moet voldoen. Het type bedrijf bijvoorbeeld. Ook de bedrijfsgrootte, de locatie en de branche zijn van belang. Zoek vanuit deze criteria een aantal mogelijke kandidaten en analyseer of ze geschikt zijn.

Toets de onderneming

Ga altijd met de eerste selectie ondernemingen in gesprek om te kijken of ze passen binnen uw strategie. Tijdens het gesprek kunt u er achter proberen te komen of die bedrijven aan uw eisen voldoen.

Tevens biedt een oriënterend gesprek de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het bedrijf. Tenslotte en niet geheel onbelangrijk, ook kunt u dan toetsen of de onderneming openstaat voor een verregaande samenwerking of overname.

Bepaal de waarde

Staat een onderneming open voor overname? Dan is het tijd voor een waardebepaling. Met een waarderingsanalyse brengt u de waarde van de aandelen van de onderneming in kaart. Een veel gebruikte methode is de DCF-methode, de Discounted Cash Flow methode.

Start de onderhandelingen

Heeft de onderneming genoeg potentie? Dan is het tijd om de onderhandelingen op te starten met een eerste bod, dat u bepaalt op basis van de waarderingsanalyse. Wordt u het eens over de` overnameprijs en andere zaken, dan legt u die vast een intentieovereenkomst.

Nooit vergeten, het due diligence onderzoek

Een zeer kritisch moment bij een overname is het due diligence onderzoek. U krijgt dan – op voorwaarden – inzage in de administratie van de over te nemen onderneming. Let wel, doet u geen due diligence onderzoek, dan kunt u eventuele schade na de overname nooit meer verhalen op de verkopende partij. Op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek en de intentieovereenkomst kan nu de koopovereenkomst worden opgesteld.

Stel de contracten op

Zijn er in de voorgaande stappen geen onoverkomelijke risico’s naar voren gekomen? Dan kunnen de definitieve contracten worden opgesteld.

Sluit de deal

Alle details zijn besproken. De financiering is rond. De deal kan gesloten worden. Nu is het zaak dat uw managementteam en dat van de aangekochte onderneming zo snel mogelijk gaan overleggen hoe uw interne organisatie er vanaf nu uit gaat zien.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op dit gebied kan uitkomst bieden bij een voorgenomen overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.