Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Déze drie factoren bepalen de waarde van uw onderneming

Het bepalen van de waarde van uw onderneming is complex en uitdagend. Daar zijn weliswaar formules voor, maar bij Stratfield weten we dat u de uitkomsten daarvan met een korreltje zout moet nemen. Om de simpele reden dat de waarde van uw onderneming te beïnvloeden is. In positieve zin, welteverstaan. In deze blog leggen wij u uit hoe Stratfield de waarde van een onderneming bepaalt en ook hoe wij werken aan extra aandeelhouderswaarde. Oók als het verkopen van uw onderneming nog helemaal niet aan de orde is. 

Natuurlijk zijn omzet en winst belangrijk. En hoe hoger die zijn, hoe blijer u bent. Maar als aandeelhouder doet u er ook goed aan eens als investeerder naar uw onderneming te kijken. En dan komt onherroepelijk het fenomeen bedrijfswaardering om de hoek kijken. Want wat bent ú waard? Grosso modo hanteert Stratfield drie factoren om de waarde van uw onderneming te bepalen. Dat zijn uw kasstroom, uw risicoprofiel en uw liquide middelen. We behandelen ze één voor één.

De kasstroom

We maken onderscheid in een operationele-, een investerings- en een financieringskasstroom. De operationele kasstroom is het resultaat van uw dagelijkse inkomsten en uitgaven. Hoe beter uw onderneming presteert, hoe groter deze kasstroom. Dan is er ook nog de investeringskasstroom. Het woord zegt het al, deze kasstroom heeft betrekking op de inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit uw investeringen in bijvoorbeeld apparatuur, onroerend goed of andere activa. Tot slot is er de financieringskasstroom. Deze kasstroom is het resultaat van de inkomsten en uitgaven als resultaat van uw financieringsactiviteiten. Voorbeelden zijn het afsluiten van een lening of het uitkeren van dividend. Voor de waardebepaling van uw onderneming zijn vooral de operationele en de investeringskasstroom van belang.

Het risicoprofiel

Hoe hoger het risicoprofiel van uw onderneming, hoe hoger het rendement dat een mogelijke koper  wenst. En hoe lager uiteindelijk ook de koopsom die de koper wil betalen voor de onderneming. Het risicoprofiel van uw onderneming vertaalt zich in een zogenaamde factor, waarmee de verwachte kasstroom wordt vermenigvuldigd. Daarbij geldt, hoe lager het risicoprofiel van een onderneming, hoe hoger de factor. En andersom, hoe hoger het risicoprofiel van de onderneming, hoe lager de factor.

De liquide middelen

Onder liquide middelen wordt verstaan de totale som van kasgeld en snel opneembaar geld minus de rentedragende schulden. Liquide middelen zijn nodig voor de bedrijfsvoering van uw onderneming. In de praktijk fluctueren die dan ook. Debiteuren betalen facturen en daarvan moeten weer de salarissen en de crediteuren betaald worden. Hoe groter nu het bedrag aan liquide middelen dat niet nodig is voor uw bedrijfsvoering, hoe hoger de waarde van de onderneming.

De waardebepaling

Zetten we een en ander in een formule, dan is de waarde van uw onderneming als volgt te bepalen:

 (Verwachte kasstroom x factor) + Liquide Middelen – Rentedragende Schulden
 

Maar…

Daarmee zijn we er nog niet. In de praktijk zijn zowel de kasstroom, het risicoprofiel als de liquide middelen positief te beïnvloeden. Hoe? Door te werken áán uw onderneming in plaats van werken ín uw onderneming. Door te focussen op waarde in plaats van winst. Bij Stratfield werken we dagelijks aan extra aandeelhouderswaarde. Dat doen we op betrokken, creatieve en eigenzinnige wijze. We kijken altijd verder dan wat voor de hand ligt. Het resultaat is altijd een toekomstgerichte aandeelhoudersstrategie op maat. Zo kan bijvoorbeeld het risicoprofiel van uw onderneming worden verlaagd door een activiteit af te stoten. Ten aanzien van liquide middelen zijn er eveneens knoppen om aan te draaien, waardoor er meer liquide middelen in uw onderneming aanwezig blijven. Wat resulteert in meer waarde. Ook ten aanzien van de kasstroom zijn er strategische keuzes te maken, waardoor de waarde hoger uitvalt. U leest, het loont om eens met een andere blik naar uw aandeelhouderswaarde te kijken. Is het niet voor nu, dan wel voor later!

U wilt een waarde-advies?

U wilt graag weten hoe u uw onderneming in waarde kunt laten stijgen?

Neem dan contact op met ons voor een eerste kennismaking. Onze contactgegevens vindt u hier.