Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

De drie niveaus van waardecreatie

Er zijn meerdere manieren om extra aandeelhouderswaarde te creëren. Het mooie is dat de ene manier de andere niet uitsluit. Integendeel. Met een doordachte en creatieve strategie kunnen alle in de onderneming aanwezige kansen en mogelijkheden worden benut voor extra rendement. In deze blog geven we u onze kijk op werken aan waarde aan de hand van drie waardeniveaus.

In onze dagelijkse praktijk spreken wij regelmatig DGA’s die in hun onderneming werken. Wat we daarmee bedoelen is dat ze overwegend druk zijn met operationele zaken. Dat hun dagindeling wordt beheerst door klanten, personeel, productieprocessen, noem maar op. Daar is uiteraard niets mis mee. Hoe beter en efficiënter de onderneming georganiseerd is, hoe groter de kans op succes. Maar als DGA doet u er verstandig aan om ook aan uw onderneming werken. Tenslotte is het uw vermogen dat ‘in de zaak’ zit. En daar wilt u toch rendement op halen. Hoe doet u dat dan? Wat is wijsheid? Bij Stratfield kijken we op drie niveaus naar werken aan waarde.

Waardeniveau 1 – Sturen op resultaat

Ondernemers meten hun succes meestal af aan hun omzet, hun marge en het resultaat. Veelal ligt de focus dan op omzetgroei. Ligt de omzet in lijn met de prognose, dan komen de marge en het resultaat, ofwel de winst in beeld. Meer omzet betekent dan meer resultaat. Tegelijk proberen ondernemers het resultaat op positieve wijze te beïnvloeden door continu verbeteringen of aanpassingen door te voeren in hun bedrijfsvoering. Denk aan procesoptimalisatie, kostprijsreductie of een hogere klanttevredenheid. Steeds vaker zijn ook het verhogen van de leverbetrouwbaarheid en het werven en behouden van personeel belangrijke aandachtspunten. Met andere woorden, op dit niveau behaalt u winst door omzetgroei in combinatie met een steeds efficiëntere bedrijfsvoering.

Waardeniveau 2 – Sturen op rendement

In dit volgende niveau van werken aan waarde is het maken van winst nog steeds het uitgangspunt. Wel voegen we daar nu rendement op geïnvesteerd vermogen aan toe. Hoe dat te bepalen? Heel eenvoudig, door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde vermogen. Uit deze formule valt af te leiden dat het rendement wordt beïnvloed door de hoogte van het resultaat én door de hoogte van het kapitaal dat in de onderneming aanwezig is. Blijft het resultaat gelijk, maar daalt het benodigde vermogen om de onderneming te runnen, dan stijgt dus het rendement. Een mooie bijkomstigheid is dat daarmee ook de waarde van de onderneming stijgt.

Wel vraagt dit niveau van werken aan waarde een meer bewuste manier van naar de onderneming kijken. Daar bedoelen we mee dat het de kunst is om op slimme wijze de al in de onderneming aanwezige liquiditeit ‘vrij’ te spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Het verhogen van de omloopsnelheid van voorraden
  • Spelen met de debiteuren- en crediteurentermijnen
  • Het verlagen van de omvang van onderhanden werk

U leest het, ook zonder ingewikkelde financieringsmodellen en/of geleend kapitaal is het mogelijk geld ‘vrij’ te spelen. Vaak kan dan met minder geld in de onderneming hetzelfde of zelfs een beter resultaat behaald worden. Het effect daarvan is altijd dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen stijgt. En dat ‘vrij’ gespeelde geld? Dat kunt u aanwenden voor nieuwe activiteiten. Of voor investeringen in vastgoed of aandelen. Want dat is natuurlijk ook een prima optie.

Waardeniveau 3 – Sturen op waarde

In dit derde niveau van werken aan waarde voegen we nog weer een aspect toe, namelijk rendement op assets van de onderneming. Stel, een onderneming heeft geïnvesteerd in specifieke kennis of in een uniek productieproces. Of er zijn gelden vrijgemaakt om een logistiek netwerk op te tuigen. Die kennis, dat unieke proces of dat logistieke netwerk kan ook zeer interessant zijn voor andere marktpartijen. Met andere woorden, daar is een interessant verdienmodel voor te bedenken, bijvoorbeeld in de vorm van een overname of een participatie. Waardoor die al gedane investeringen nóg meer gaan renderen. Studies tonen aan dat vooral bedrijven die op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen een bovengemiddeld rendement behalen op hun assets. Ofwel, door andere bedrijven de middelen te geven om te groeien, optimaliseert u de inzet van uw eigen assets en neemt het rendement toe. Over het creëren van waarde gesproken.

Professionele ondersteuning nodig?

U wilt weten welke kansen en mogelijkheden er binnen uw onderneming liggen om extra rendement op uw geïnvesteerde vermogen te behalen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.