Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Deel III

Fusies & overnames: het integratieproces

De overname is afgerond. Nu is het tijd voor de volgende stap, het integreren van de overgenomen onderneming binnen uw eigen onderneming. Daarbij geldt dat de eerste honderd dagen na een overname cruciaal zijn.

Aandacht

Een integratieproces is complex. Het zorgt voor behoorlijk wat roering binnen zowel de overnemende als de overgenomen onderneming. Werknemers vragen zich misschien af of ze kunnen blijven en het management staat voor de uitdaging om de juiste synergie te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor culturele verschillen, een goede planning, heldere communicatie en aandacht voor het personeel belangrijk zijn om de overname tot een langdurig succes te maken.

Het juiste team

Een integratieproces kan worden ingericht als een project, inclusief een projectteam. Onze ervaring leert dat een juiste samenstelling van het team belangrijk is. Zo is senioriteit in het projectteam vereist, zeker als er impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Ook moet het projectteam goed op de hoogte zijn van de de doelstellingen van beide organisaties. Alleen dan kan het team naar hetzelfde einddoel werken.

Performance
Het is aan te raden direct na de overname te starten met het monitoren van de performance, hoe lastig dat misschien ook is. Wellicht gaat u in een grotere of zelfs nieuwe markt opereren, waarvan u de spelregels nog niet optimaal beheerst. Ook zullen er zaken zijn die nog niet helemaal lopen zoals u zou willen. Of gaan zaken juist sneller dan u had verwacht. Het is goed al die zaken te monitoren om, als dat nodig is, snel bij te kunnen sturen.

Communicatie

Misschien wel de belangrijkste succesfactor bij een overname is de communicatie. Dat begint al op het moment van het bekendmaken van de op handen zijnde overname. Communiceer altijd duidelijk en eenduidig naar alle betrokken partijen als personeel, leveranciers en stakeholders. Betrek hen bij het proces en communiceer duidelijke welke stappen er genomen gaan worden. Benoem ook de de milestones. Op deze manier zorgt u ervoor dat belanghebbenden betrokken blijven bij het traject, waardoor het integratieproces sneller en beter verloopt.

Waardecreatie

Vanaf het moment dat de integratie start kan er gewerkt worden aan synergie door functies of businessunits te integreren. Ook is het zaak dat het bestaande en nieuwe medewerkers snel kennis maken met elkaar en met elkaars cultuur. Geef hierbij aandacht aan zaken als arbeidsomstandigheden, diversiteit, openheid, werkdruk en de stijl van leidinggeven binnen beide organisaties. Wellicht hebt u dankzij de overname toegang tot grotere of nieuwe markten. Of zijn er nieuwe product-marktcombinaties te creëren. Zo kunnen bestaande of nieuwe markten aangeboord worden.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele partij met ervaring op het gebied van integratie kan uitkomst bieden bij een overname. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Quote Stratfield "Werken aan waarde"