Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Multiples voor snelle waardebepaling

U hebt een onderneming op het oog om over te nemen. Maar hoe komt u tot het juiste bod? Met zogenaamde multiples bepaalt u op snelle wijze de marktwaarde van een voor u interessant bedrijf. Multiples zijn de meest gebruikte methodiek voor de waardering en prijsvorming van ondernemingen. Multiples worden ook wel relatieve waardering of marktgebaseerde waardering genoemd. Wat u in feite doet is een interessante onderneming vergelijken met andere ondernemingen in dezelfde branche met behulp van financiële ratio’s. Multiples worden in het Nederlands ook wel vuistregels genoemd. Op basis van een bedrijfswaardering kan ook een overnamebod bepaald worden. Dat kan op basis van een percentage van de jaaromzet, een factor keer het resultaat na belasting of een factor keer de EBITDA.

EBITDA versus EBIT

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortisation. Ofwel de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Met name bedrijven die snel groeien en/of door overnames veel schulden hebben, gebruiken bij voorkeur de EBITDA. Dit omdat het resultaat ná belastingen bij deze bedrijven vaak negatief en soms zelfs te negatief uitvalt.

De afkorting EBIT staat voor Earnings Before Interest en Taxes. In het Nederlands vertalen we dit als inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Dus de omzet minus de kosten die gemaakt zijn om deze omzet te behalen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personeelskosten en inkoop. Belastingen, rentebetalingen en/of renteontvangsten worden bij een EBIT dus niet meegerekend.

Valkuilen bij multiples

Een multiples-waardering kan dus een snelle en vrij betrouwbare indicatie geven van de waarde van een over te nemen onderneming. Dat wil zeggen, voor wie de kunst van het werken met multiples beheerst. Voor de minder geoefende multiples-gebruiker zijn er een paar valkuilen om rekening mee te houden:

  • Ondernemingen verschillen in productaanbod, maar ook in doelgroepen waarop ze zich op richten. Dat maakt het samenstellen van een groep van vergelijkbare ondernemingen lastig.
  • Prijzen voor fusies en overnames komen niet altijd rationeel tot stand. Er is een flink aantal vergelijkbare transacties nodig om dit uit te zoeken.
  • De toekomstige waarde van een (startende) onderneming is sterk afhankelijk van het managementteam. De aandelen zijn bovendien niet zo makkelijk te verhandelen als bij een beursgenoteerde onderneming. Daarom moet altijd een correctiefactor toegepast worden over de waarde.

Professionele ondersteuning nodig?

Het is belangrijk om te beseffen dat multiples vuistregels zijn, die u met kennis van zaken moet toepassen. Wilt u onze professionele ondersteuning bij een waardebepaling en een overnamebod? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.