Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Ondernemen ‘beyond the hockeystick’

Wat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere? McKinsey-adviseurs Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit deden daar maar liefst 10 jaar lang onderzoek naar. Al hun verzamelde inzichten en ervaringen verwerkten zij in het boek ‘Strategy Beyond the Hockey Stick’. Wat is dé sleutel tot succes? En hoe kunt ook u ondernemen ‘beyond the hockeystick?

Na duizenden bedrijven te hebben doorgelicht kwamen Bradley, Hirt en Smit tot de conclusie dat er drie groepen bedrijven zijn. De eerste groep, zo’n 20%, leidt verliezen. En soms flinke ook. Dan is er een grote groep, totaal 60%, die maar weinig winst maakt. Blijft over 20%. Dat zijn de excellent presterende bedrijven die wél veel waarde creëren. Dit was bij uitstek de groep bedrijven om eens nader onder de loep te nemen. Want wat maakt dat zij zo excellent presteren? Bradley, Hirt en Smit vonden een aantal, steeds terugkerende succesfactoren.

Doordacht M&A-beleid

De Top-20 excellent presterende bedrijven voert een doordacht M&A-beleid (mergers and acquisitions), met zeer veel aandacht voor strategie, organisatie en cultuur. Hoe nauwer deze op elkaar aansluiten, hoe hoger het rendement op een fusie of overname.

Dynamische inzet van resources

Geld, talent en aandacht inzetten waar deze de meeste waarde creëren of toevoegen. Het klinkt zo logisch, maar het is de Top-20 excellent presterende bedrijven die hierin het verschil weet te maken.

  • Vermijd gemiddelden. Kijk juist goed naar de verschillen per locatie of afdeling. En pas toewijzingen hierop aan.
  • Focus op waardecreatie. Gebruik de juiste tools om te beoordelen waar de resources heen gaan. Zo kan dit de verwachte winst zijn gedeeld door de financiële middelen die je nodig hebt om de winst tot stand te brengen.
  • Feiten en logica. Het kan lastig zijn om prestaties te verbeteren. Nog lastiger is het om ergens de stekker uit te trekken. Maar soms is dat het begin van succes. Baseer toewijzingen dus altijd op feiten en logica en niet op hoop of vertrouwen.
  • Wees dynamisch. Pas resources doorlopend aan om zo optimaal in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Bovengemiddelde investeringen

Uit het onderzoek van Bradley, Hirt en Smit bleek ook dat deTop-20 excellent presterende bedrijven substantieel meer investeert dan de minder presterende ondernemingen. Dan gaat het om investeringen in materiele zaken als machines, maar juist ook in immateriële zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen in personeel en klantrelaties en aan MVO-investeringen.

Efficiëntere productie

Ook deze succesfactor lijkt een open deur. En toch blinkt de Top-20 excellent presterende bedrijven ook op dit onderdeel uit. Door de efficiency voortdurend te verbeteren kan de kostprijs verlaagd worden en is er minder werkkapitaal nodig. Waarmee het rendement op het totaal geïnvesteerde vermogen weer toeneemt.

Differentiatie van de organisatie

Meer van hetzelfde acquireren of juist differentiëren? De Top-20 excellent presterende bedrijven kiest overduidelijk voor dat laatste. Waardoor ze op termijn én risico’s spreiden én een groter rendement behalen.

Inside out

Een laatste belangrijke conclusie van Bradley, Hirt en Smit is dat gemiddeld en slecht presterende bedrijven overwegend een ‘inside view’ hebben. Het gevaar van een interne gerichtheid is echter dat deze vaak subjectief en niet goed onderbouwd is. Dat uit zich in risicomijdend gedrag en onduidelijke doelstellingen en vooruitzichten. De Top-20 excellent presterende bedrijven daarentegen richt de blik vooral naar buiten en kijkt welke toegevoegde waarde zij overgenomen ondernemingen kunnen bieden. Daarmee is ‘inside out’ denken en doen van strategische meerwaarde.

Behoefte aan een professionele sparringpartner?

U wilt wel eens sparren over hoe ook u kunt ondernemen ‘beyond the hockey stick? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.