Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders

Overname, gouden deal of hoofdpijndossier?

Ondernemingen overnemen is een verleidelijke en veel toegepaste groeistrategie. Helaas loopt in de praktijk 70% tot 90% van de overnames uit op een mislukking. Hoe maak je een overname dan wel succesvol? Daarover geven wij in deze blog praktische tips.

Om te bepalen hoe je wél een succesvolle overname doet is het goed eerst te analyseren waarom zoveel overnames mislukken. Dat heeft veel te maken met dat ondernemingen overwegend eenzijdig kijken naar de te behalen winst. Meer marktaandeel bijvoorbeeld. Of het inlijven van specialisten en zelfs concurrentie. Vaak wordt minder aandacht besteed aan wat de eigen organisatie aan waarde kan toevoegen aan de over te nemen onderneming. En daarin schuilt juist vaak het succes. Door te ‘brengen’ kan het verschil worden gemaakt tussen een gouden deal of een hoofdpijndossier. Dat brengen kan op verschillende manieren.

Stel groeikapitaal beschikbaar

Groeikapitaal beschikbaar stellen is de meest tastbare en meetbare vorm van waardevermeerdering. Het overgenomen bedrijf kan dat kapitaal aanwenden voor bijvoorbeeld procesoptimalisatie of innovatie. Dan is het wel belangrijk dat je het bedrijf dat je wilt overnemen en de markt waarin dat bedrijf actief is, goed begrijpt. Met die kennis kan je er beter op toegezien worden dat het groeikapitaal goed besteed wordt. Groeikapitaal hoeft niet persé uit eigen middelen te komen. Ook private equity fondsen stellen kapitaal beschikbaar, uiteraard tegen de nodige rendementseisen.

Zorg voor een heldere ambitie

Nog een manier om waarde te toe te voegen aan een over te nemen bedrijf is door ervoor te zorgen dat je een heldere en haalbare ambitie formuleert. Want welke richting wil je op met het bedrijf? Welk procesbeleid is hiervoor nodig? En waarom zijn deze veranderingen nodig? Hoe beter medewerkers zich kunnen confirmeren aan die ambitie, hoe meer betrokken ze aan de slag gaan om die ambitie te realiseren.

Draag één of meer belangrijke competenties over

Het kan ook heel waardevol zijn om specifieke competenties over te hevelen aan het overgenomen bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is de overname van TDC, EME-Engel en Tricas door de ITMGroup. Na de overname bundelden deze bedrijven kun kennis en mogelijkheden om wereldleider te worden in de wasmiddelensector. Een kleine speler als EME-Engel werd zo een waardevolle leverancier voor multinationals in de wasmiddelenindustrie. TDC voegde hier verpakkingstechnologie aan toe. Tricas werd aangehaakt om een nieuwe, betere en veiliger capsules te ontwikkelen die oplosbaar zijn in water. De ITMGroup bracht technologie en kennis van de tabaksindustrie in, alleen nu voor een geheel andere branche. Door deze bundeling van kennis en capaciteit werd de ITMGroup de eerste kant-en-klare leverancier in de deze industrie.

Deel één of meer belangrijke productiemiddelen

Een vierde manier om waarde toe te voegen is om één of meer productiemiddelen te delen met het bedrijf dat je overneemt. Ook hier weer een voorbeeld. Na de overname van bezorgnetwerk De Buren deelde bpost belangrijke productiemiddelen. Hiermee konden De Buren ook snel groeien met onbemande afhaalpunten in België. Zonder het delen van productiemiddelen had dit vele malen meer tijd gekost.

Professionele ondersteuning nodig?

Een professionele en ervaren partij met ervaring op het gebied van overnames kan veel tips en adviezen geven om de gouden deal te maken. Bent u op zoek naar een onderneming om over te nemen? Of misschien staat u op het punt om uw onderneming te verkopen? Neem contact op met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.