Stratfield in Zwolle: Werken aan waarde voor aandeelhouders
Expertise bedrijfsadviseurs Richard en Leendert

Werken aan waarde

Comfort, rendement of rust

In onze visie is aandeelhouderswaarde meer dan de waardebepaling van de onderneming. Voor ons is aandeelhouderswaarde de optelsom van ambities, wensen en beleving, nu en in de toekomst. De woorden ‘werken aan’ impliceren al dat die waarde er nog niet altijd is. Werken aan waarde betekent voor Stratfield meedenken om voor u als aandeelhouder de meeste waarde te creëren. Waarbij de route die de meeste aandeelhouderswaarde oplevert lang niet altijd die rechte streep is tussen A en B. Dat meedenken, dat doet Stratfield op betrokken, eigenzinnige en creatieve wijze. Onze aandeelhoudersstrategieën zijn soms onorthodox. Of ze staan haaks op de door aandeelhouders in eerste instantie bedachte oplossing. Maar altijd leveren ze extra en duurzame aandeelhouderswaarde op.

Corporate finance adviseurs Leendert en Richard werken aan waarde

Voor Stratfield gaat het om meer dan het bedrag onder de streep. De inzet is hoger dan wie er wint of wie toe moet geven. Het is vele malen belangrijker dat u als aandeelhouder duidelijk voor ogen krijgt wat u wilt én hoe u dat realiseert. Misschien wilt u een onbezorgde oude dag. Of vlamt het vuur nog in u en wilt u groeien. Of is uw grootste zorg dat uw familiebedrijf in goede handen komt. Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel aandeelhoudersvragen terug zijn te voeren op comfort, rendement of rust.

Leendert Stam en Richard Zwart, bedrijfsadviseurs Stratfield
‘Bij Stratfield krijgen klanten wat ze willen. En dat is niet altijd wat ze vragen.’

Dat is ook de reden dat Stratfield niet gelijk aan de slag gaat met een waardebepaling van uw aandelen. Eerst willen wij inzicht krijgen in uw eisen, wensen en verlangens. Of in uw zorgen en onzekerheden. Pas als we echt weten wat voor u belangrijk is, gaan we er ook voor. Dan zetten we al onze kennis, expertise en ons netwerk in. Altijd doen we dat op onze eigen betrokken, eigenzinnige en creatieve wijze. Dát is hoe wij werken aan uw aandeelhouderswaarde.

Stratfield gaat voor "Ongewoon goed resultaat"